Dubbelångarna (BAS), nyhet

Dubbelgångarna på BAS Konsthall 2022-23

Bas konsthall

3 december 2022 – 4 mars 2023.

Vernissage lördag 3 december kl. 12-16 i närvaro av konstnärerna och skådespelaren Simon Norrthon. Daniel Oja från Nordcirkus förundrar och förtrollar med sin högresta gentleman både små och väldigt små under vernissagen. Mat, dryck och kaffe serveras. Välkomna!

Under den industriella revolutionen går konsten från att vara ett tillverkningsyrke bland andra till att bli ett upphöjt kall i sökandet efter autencitet och originalitet. Det är nu de första litterära skildringarna av doppelgängers ser dagens ljus. Romantikens dubbelgångare uttrycker en identitet i kris och utmanar människans självuppfattning i serietillverkningens tidsålder. Fixeringen vid att vara en unik individ har följt med ända in i vår tid. Att vara en kopia, eller ingen särskild, är den värsta (brist på) egenskap en modern människa kan uppvisa.

I utställningen Dubbelgångarna vänder konstnärerna på resonemanget. Repeatfunktionen – att kopiera och mångfaldiga – är den digitala teknikens mest utmärkande egenskap. Reproduktion behöver inte vara oförenlig med konst och konstverket kan ge utrymme för människans förmåga att spränga gränserna för tid och rum. Upprepandet blir till konst, det vill säga en handling som kräver färdighet och precision. Illusionen är inget annat än resultatet av noggranna förberedelser.

Genom att återkomponera verkligt existerande optiska illusioner med digital ”magi” anammar Geska & Robert Brečević (konstnärsduon Performing Pictures) i utställningen Dubbelgångarna illusionistens klassiska verktyg. Det finns en outtalad överenskommelse mellan illusionisterna (konstnärerna) och publiken om vad som ska ske under föreställningen. Alla är införstådda med att dubbelgångarna är resultatet av fingerfärdighet, vilseledning, riggad apparatur, speglar och andra tricks. Betraktaren går från att vilja tro på det som ögonen ser men som förnuftet säger är fel — till att vilja tro på att det som är fel i själva verket är rätt.

På grund av dess underliggande dolda mekanismer framställs illusionism ofta som en övning i manipulation och kontroll. I Performing Pictures varsamma händer blir magi en praktik som handlar om omsorg, en form av relationalitet eller ömsesidigt förtroende, som inbegriper selektiv uppmärksamhet där frågor om makt och asymmetrier får ta plats.

Välkommen till utställningen hälsar Järfälla kultur/Järfälla kommun

Mats Ekberg, konsthallsansvarig, mats.ekberg@jarfalla.se

Bas konsthall, Bällstaågatan 18, Barkarby. Öppettider:
Onsdag kl 12–17

Torsdag kl 12–19

Fredag kl 12–17

Lördag kl 12–16

Öppettiderna under jul- och nyårshelgen avviker från ordinarie öppettider. Se jarfalla.se/evenemang