expose_linkoping_1.jpg

Exposé 2020

På överraskande platser och i oväntade lokaler kommer vi stöta på konstnärliga uttryck och kreativa idéer från några av Sveriges främsta konstnärer.

På överraskande platser och i oväntade lokaler söter vi på konstnärliga uttryck och kreativa idéer från några av Sveriges främsta konstnärer.

Exposé Linköping 2

The Many Me's of Me

Jag skalar av nästa lager av min personlighet likt en lök, jag är en matrjosjkadocka där alla dockorna rymt. I en oidentifierbar miljö där tillvarons grundläggande element – jord, himmel, hav – utgör bakgrunden till en upprepad personlighetsklyvning, blir jag successivt till en allt mindre bråkdel av mig själv. Roten ur ett tal är det tal som multiplicerat med sig själv ett antal gånger bildar det ursprungliga talet.

För mer information om. utställningen >>